הצמיחה של Let's Encrypt לאורך הזמן

letsencrypt.org/he/stats/