Wykres rozwoju Let's Encrypt

letsencrypt.org/pl/stats/