Tillväxtdiagram för Let's Encrypt

https://letsencrypt.org/sv/stats/