අයි.එස්.ආර්.ජී. වෙත ඔබගේ පරිත්‍යාගයට ස්තූතියි

සටහන: පරිවර්තනයෙන් පසු ඉංග්‍රීසි අනුවාදය යාවත්කාල වී ඇත () ඉංග්‍රීසියෙන් දකින්න

අප සැමට වඩාත් ආරක්‍ෂිත සහ පෞද්ගලිකත්‍වයට ගරු කරන වියමනක් වෙනුවෙන් සහයෝගය දැක්වීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. අපගේ ප්‍රගතිය ගැන යාවත්කාලීනව සිටීමට ට්විටර් @letsencrypt අනුගමනය කරන්න.

ඔබගේ ගනුදෙනුව සම්පූර්ණ වී ඇති අතර, මිලදී ගැනීම සඳහා අයපතක් ඔබට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවා ඇත. මෙම ගනුදෙනුවේ විස්තර දැකීමට www.paypal.com/us tහි ගිණුමට ඇතුළු වන්න.