Cảm Ơn Bạn Đã Đóng Góp Cho ISRG

Lưu ý: Phiên bản tiếng Anh đã được cập nhật kể từ khi dịch () Xem bằng tiếng Anh

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ một trang Web an toàn hơn và tôn trọng quyền riêng tư cho tất cả chúng ta. Theo dõi chúng tôi tại Twitter @letsencrypt để cập nhật tiến trình của chúng tôi.

Giao dịch của bạn đã hoàn tất và biên lai mua hàng đã được gửi qua email cho bạn. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại www.paypal.com/us để xem chi tiết của giao dịch này.