Certifikatkompabilitet

Senast uppdaterad: | Visa all dokumentation

Observera: Den engelska versionen har uppdaterats sedan översättningen () Visa på engelska

Let’s Encrypt siktar på att vara kompatibla med så mycket mjukvara som möjligt utan att tumma på säkerheten. Den avgörande faktorn för huruvida en plattform kan validera Let’s Encrypt-certifikat är huruvida plattformen litar på ISRGs “ISRG Root X1”-certifikat eller IdenTrusts “DST Root X3”-certifikat.

Om dina certifikat validerar på vissa av de känt kompatible plattformarna nedan men inte på andra så kan problemet ligga i webbserverkonfigurationen. Om du har problem med moderna plattformar är den vanligaste anledningen att inte rätt certifikatkedja används. Om du har problem med äldre plattformar som Windows XP så är de vanligaste anledningarna att en chiffersvit eller TLS-version utan stöd på plattformen använts eller att plattformen saknar stöd för Server Name Indication (SNI). Testa din webbplats med servertestet hos SSL Labs. Om inte det hittar problemet så kan du fråga efter hjälp på engelska i vårt användarforum.

Besök den här specifika diskussionen på användarforumet (engelska) för mer information om kompabilitet.

Känt kompatibla

Känt inkompatibla