Hitta konto-ID

Senast uppdaterad: | Visa all dokumentation

Observera: Den engelska versionen har uppdaterats sedan översättningen () Visa på engelska

När du rapporterar problem kan det vara användbart att ange ditt Let’s Encrypt-konto-ID. För det mesta hanteras processen att skapa ett konto automatiskt av den ACME-klientprogramvara du använder för att prata med Let’s Encrypt, och du kanske har flera konton konfigurerade om du kör ACME-klienter på flera servrar.

Ditt konto-ID är i ett URL format https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/12345678.

Om du använder Certbot kan du hitta ditt konto-ID genom att titta på fältet “uri” i /etc/letsencrypt/accounts/acme-v02.api.letsencrypt.org/directory/*/regr.json.

Om du använder en annan ACME-klient kommer instruktionerna att vara klientberoende. Kontrollera dina loggar efter webbadresser i formatet som beskrivs ovan. Om din ACME-klient inte registrerar ett konto-ID, kan du hämta det genom att skicka in en ny registrerings begäran med samma nyckel. Se ACME specs för mer detaljer. Du kan också hitta den numeriska formen av ditt ID i Boulder-Requester headern i svaret på varje POST din ACME klient gör.