การหา ID ของบัญชีผู้ใช้

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: | ดูเอกสารทั้งหมด

หมายเหตุ: เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษถูกปรับปรุงหลังจากการแปลภาษา () แสดงเป็นภาษาอังกฤษ

ในการรายงานปัญหา มันมีประโยชน์ที่ให้ ID บัญชีผู้ใช้เล็ท’ส เอ็นคริปต์ของคุณ โดยส่วนใหญ่ ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้จะถูกจัดการโดยอัตโนมัติโดยซอฟต์แวร์​ ACME client ที่คุณใช้ในการติดต่อกับเล็ท’ส เอ็นคริปต์, และคุณอาจจะมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีถ้าคุณมี ACME client อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง

ID บัญชีผู้ใช้ของคุณจะเป็น URL ในรูปแบบ https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/12345678

ถ้าคุณใช้ Certbot, คุณสามารถหา ID บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยดูจากฟิลด์ “uri” ใน /etc/letsencrypt/accounts/acme-v02.api.letsencrypt.org/directory/*/regr.json

ถ้าคุณใช้ ACME client ตัวอื่นๆ, ขั้นตอนการใช้งานจะขึ้นอยู่กับ client นั้นๆ ตรวจสอบ บันทึกล็อกของคุณสำหรับ URL ในรูปแบบที่บรรยายด้านบน ถ้า ACME client ของคุณไม่ได้เก็บข้อมูล ID บัญชีผู้ใช้ คุณสามารถรับค่าได้โดยการขอลงทะเบียนใหม่โดยใช้คีย์เดิม ดู ข้อกำหนด ACME สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณยังสามารถหารูปแบบตัวเลขของ ID บัญชีผู้ใช้ของคุณได้ในหัวเรื่อง Boulder-Requester ใน response ของแต่ละ POST ที่ ACME client ของคุณสร้างขึ้น