תכונות מתוכננות

עדכון אחרון:

לתשומת לבך: הגרסה האנגלית נערכה מאז שתורגמה () מעבר לאנגלית

כתובות IP באישורים

אנו מתכננים להוסיף תמיכה בתיקוף ובהוספת כתובות IP באישורים.

אישורים עליונים ומתווכים עם תמיכה ב־ECDSA

נכון להיום ניתן לחתום עם Let’s Encrypt על אישורי יישות קצה עם רשויות אישורים מתווכות בהצפנת RSA. ל־Let’s Encrypt יש אפשרות לייצר אישורים עליונים ומתווכים בהצפנת ECDSA שניתן להשתמש בהם כדי לחתום על אישורי יישות קצה.

תכונות שהושלמו

תיקוף ממגוון פרספקטיבות

אנחנו מתקפים שליטה על שמות תחום דרך מגוון פרספקטיבות רשת.

יומן שקיפות אישורים

אנחנו מפעילים מעתה יומן שקיפות אישורים.

תמיכה באתגר TLS ALPN

הכנו והטמענו תקן כחלופה for לשיטת התיקוף TLS-SNI שנזנחה מטעמי אבטחה. הצגת חלופה הייתה חשובה למנויים שרצו להשתמש אך ורק בפתחה 443 לתיקוף.

הטמעת קבלות SCT באישורים

אישורים כוללניים

תמיכה ב־API של גרסה 2 של ACME

תמיכה בשמות תחום תואמי בינאום (IDN)

ב־Let’s Encrypt קיימת מעתה תמיכה בהנפקה עבור שמות תחום תואמי בינאום (IDNs).

תמיכה מלאה ב־IPv6

בהתחלה, רק חלקים מסוימים מתוך תשתית ה־API של Let’s Encrypt יכלו לתקשר דרך IPv6. מצב זה מנע ממערכות שתומכות ב־IPv6 בלבד לעבוד באופן מלא מול Let’s Encrypt. בעיה זו נפתרה - הופעלה תמיכה ב־IPv6 עבור כל התכונות.

תמיכה באישורים עם Windows XP

נפתרה בעיה עם השרשרת האישורים שלנו שמנעה מהאישורים של Let’s Encrypt להתקבל בדפדפנים שרצים על Windows XP.

תמיכה בחתימה עם ECDSA

נוספה ל־Let’s Encrypt האפשרות לחתום מפתחות ECDSA עם מתווכי RSA של Let’s Encrypt. תמיכה בחתימת מפתחות ECDSA עם שרשרת אישורי ECDSA מלאה תווסף בהמשך.

תמיכה באתגר ACME DNS

מערכת Let’s Encrypt מאפשרת תיקוף דרך רשומות DNS כפי שמוגדר במפרט ACME.