תכונות מתוכננות

עדכון אחרון:

לתשומת לבך: הגרסה האנגלית נערכה מאז שתורגמה () מעבר לאנגלית

אישור ECDSA עליון ואישורי תווך

אנו מנפיקים אישורים מאישור התווך מסוג ECDSA שמשמש אותנו לפעילות השוטפת לטובת חשבונות שנמצאים ברשימת היתר. אין תאריך מתוכנן להסרת רשימת ההיתר.

תכונות שהושלמו

תיקוף ממגוון פרספקטיבות

אנחנו מתקפים שליטה על שמות תחום דרך מגוון פרספקטיבות רשת.

יומן שקיפות אישורים

אנחנו מפעילים מעתה יומן שקיפות אישורים.

תמיכה באתגר TLS ALPN

הכנו והטמענו תקן כחלופה for לשיטת התיקוף TLS-SNI שנזנחה מטעמי אבטחה. הצגת חלופה הייתה חשובה למנויים שרצו להשתמש אך ורק בפתחה 443 לתיקוף.

הטמעת קבלות SCT באישורים

אישורים כוללניים

API בגרסה 2 של ACME

תמיכה בשמות תחום תואמי בינאום (IDN)

ב־Let’s Encrypt קיימת מעתה תמיכה בהנפקה עבור שמות תחום תואמי בינאום (IDNs).

תמיכה מלאה ב־IPv6

בהתחלה, רק חלקים מסוימים מתוך תשתית ה־API של Let’s Encrypt יכלו לתקשר דרך IPv6. מצב זה מנע ממערכות שתומכות ב־IPv6 בלבד לעבוד באופן מלא מול Let’s Encrypt. בעיה זו נפתרה - הופעלה תמיכה ב־IPv6 עבור כל התכונות.

תמיכה באישורים עם Windows XP

נפתרה בעיה עם שרשרת האישורים שלנו שמנעה מהאישורים של Let’s Encrypt להתקבל בדפדפנים שרצים על Windows XP.

תמיכה בחתימה עם ECDSA

נוספה ל־Let’s Encrypt האפשרות לחתום מפתחות ECDSA עם מתווכי RSA של Let’s Encrypt. תמיכה בחתימת מפתחות ECDSA עם שרשרת אישורי ECDSA מלאה תווסף בהמשך.

תמיכה באתגר ACME DNS

מערכת Let’s Encrypt מאפשרת תיקוף דרך רשומות DNS כפי שמוגדר במפרט ACME.