ISRG celebrates 10 years of helping build a brighter Internet →

תכונות מתוכננות

עדכון אחרון:

לתשומת לבך: הגרסה האנגלית נערכה מאז שתורגמה () מעבר לאנגלית

פרטי חידוש ל־ACME ‏(ARI)

אנו עובדים על מערכת שתאפשר לנו להודיע למנויים דרך API מתי עליהם לחדש. מערכת זו תאפשר לנו להתריע בפני המנויים שעליהם לחדש לפני, למשל, אירוע פסילה.

אישור ECDSA עליון ואישורי תווך

אנו מנפיקים אישורים מאישור התווך מסוג ECDSA שמשמש אותנו לפעילות השוטפת לטובת חשבונות שנמצאים ברשימת היתר. אין תאריך מתוכנן להסרת רשימת ההיתר.

תכונות שהושלמו

תיקוף ממגוון פרספקטיבות

אנחנו מתקפים שליטה על שמות תחום דרך מגוון פרספקטיבות רשת.

יומן שקיפות אישורים

אנחנו מפעילים מעתה יומן שקיפות אישורים.

תמיכה באתגר TLS ALPN

הכנו והטמענו תקן כחלופה for לשיטת התיקוף TLS-SNI שנזנחה מטעמי אבטחה. הצגת חלופה הייתה חשובה למנויים שרצו להשתמש אך ורק בפתחה 443 לתיקוף.

אישורים כוללניים

API בגרסה 2 של ACME

תמיכה מלאה ב־IPv6