Kommande funktioner

Senast uppdaterad:

Observera: Den engelska versionen har uppdaterats sedan översättningen () Visa på engelska

Flerperspektivsvalidering

För tillfället validerar Let’s Encrypt bara från ett nätverksperspektiv. Vi planerar att börja validera från flera nätverksperspektiv.

ECDSA-rot- och mellancertifikat

För tillfället signerar Let’s Encrypt bara lövcertifikat med RSA-mellancertifikat. Let’s Encrypt kommer att generera en ECDSA-rot och mellancertifikat som kan användas för att signera lövcertifikat.

Klara funktioner

Certifikattransparenslogg

Vi driftar en certifikattransparenslogg.

Stöd för TLS ALPN-utmaningar

Vi har specificerat och implementerat en ersättare till TLS-SNI-valideringsmetoden som stängdes ner av säkerhetsskäl. Att introducera en ersättare var viktigt för prenumeranter som bara vill använda port 443 för validering.

Inbakning av SCT-kvitton i certifikat

Wildcard-certifikat

ACME v2-API

IDN-stöd

Let’s Encrypt stöder nu utfärdande av certifikat för internationaliserade domännamn (IDN).

Fullt IPv6-stöd

Från början kunde bara delar av Let’s Encrypts API-infrastruktur kommunicera över IPv6. Detta hindrade system med bara IPv6 från att fullt ut interagera med Let’s Encrypt. Detta har nu lösts. Nu har IPv6-stöd aktiverats för att funktionalitet.

Certifikatkompabilitet i Windows XP

Löste ett problem med vår certifikatkedja som hindrade Let’s Encrypt-certifikat att accepteras av webbläsare i Windows XP.

Stöd för signering av ECDSA-nycklar

Lade till stöd för Let’s Encrypt att signera ECDSA-nycklar med Let’s Encrypts RSA-mellancertifikat. Stöd för att signera ECDSA-nycklar med en komplett ECDSA-certifikatkedja kommer läggas till senare.

Stöd för ACME DNS-utmaningar

Let’s Encrypt tillåter validering via DNS-poster enligt definitionen i ACME-specifikationen.