Επερχόμενα Χαρακτηριστικά

Τελευταία ενημέρωση:

Σημείωση: Η Αγγλική έκδοση έχει ενημερωθεί από τη μετάφραση () Εμφάνιση στα Αγγλικά

ACME Ανανέωση Πληροφοριών (ARI)

Εργαζόμαστε σε ένα σύστημα που θα μας επιτρέπει να ειδοποιούμε τους συνδρομητές μέσω API όταν χρειάζονται ανανέωση. Αυτό το σύστημα θα μας επιτρέψει να ειδοποιήσουμε στους συνδρομητές ότι πρέπει να ανανεώσουν πριν, για παράδειγμα, ένα συμβάν ανάκλησης.

ECDSA Root και Μεσάζοντες

Εκδίδουμε πιστοποιητικά από το ενδιάμεσο ECDSA παραγωγής μας σε λογαριασμούς που επιτρέπονται. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη ημερομηνία για την κατάργηση της λίστας επιτρεπόμενων.

Ολοκληρωμένα Χαρακτηριστικά

Επικύρωση Πολλαπλών Προοπτικών

Τώρα επικυρώνουμε τον έλεγχο τομέα από πολλαπλές προοπτικές δικτύου.

Καταγραφή Διαφάνειας Πιστοποιητικού

Τώρα διαχειριζόμαστε ένα Αρχείο καταγραφής διαφάνειας πιστοποιητικού.

Υποστήριξη Πρόκλησης TLS ALPN

Έχουμε καθορίσει και εφαρμόσει μια αντικατάσταση για τη μέθοδο επικύρωσης TLS-SNI, η οποία τερματίστηκε για λόγους ασφαλείας. Η εισαγωγή μιας αντικατάστασης ήταν σημαντική για τους συνδρομητές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν μόνο τη θύρα 443 για επικύρωση.

Πιστοποιητικά Wildcard

ACME v2 API

Πλήρης Υποστήριξη Ipv6