הודעות דוא״ל על תפוגה

עדכון אחרון: | הצגת כל התיעוד

הרשמה

אם בחרת לספק כתובת דוא״ל ל־Let’s Encrypt בעת יצירת החשבון שלך, נעשה כמיטב יכולתנו לשלוח לך הודעות תפוגת תוקף אוטומטית כאשר האישור שלך מתקרב למועד החידוש. אנו מנסים לשלוח את ההתראה הראשונה 20 יום לפני שהאישור שלך פג ואת ההתראה השנייה 7 ימים לפני שהוא פג. אנו ממליצים לך לסמוך על כך שלקוח ה־ACME שלך יחדש את האישורים שלך אוטומטית ולהשתמש בהתראות התפוגה האלו כאזהרה כדי לבדוק את האוטומציה שלך.

מתי מקבלים הודעת תפוגה

אם האישור שלך כבר חודש, לא נשלח התרעת תפוגת תוקף. אנו מחשיבים אישור כמחודש אם יש אישור חדש יותר עם בדיוק אותה סדרת שמות, ללא תלות בחשבון שיצר את האישור. אם הנפקת אישור חדש שמוסיף או מסיר שם ביחס לאישור הישן שלך, תגיע אליך הודעת תפוגת תוקף בדוא״ל בנוגע לאישור הישן שלך. אם בדקת את האישור שפועל כרגע באתר שלך והוא מציג את התאריך הנכון, אין צורך בפעולה נוספת. כדי לצפות בהיסטוריה של אישורים שהונפקו לשם התחום שלך אפשר לחפש את שם התחום שלך בעוקבי יומני שקיפות אישורים כגון crt.sh.

ביטול המינוי

בגוף הודעת הדוא״ל יש קישור לביטול המינוי בנוגע להתראות עתידיות. לחיצה על הקישור הזה תבטל את שליחת התראות תפוגת התוקף אליך למשך השנה הקרובה. הרשימה של „מי ביטל מינוי” מנותקת בין הכנה להקמה (Staging) לבין פעילות מלאה (Production), כך שניתן לבטל את המינוי מסביבת ההכנה להקמה ללא חשש לשינוי מול סביבת הפעילות המלאה.

נא לשים לב שביטול המינוי תקף לשנה אחת, כך שיהיה עליך לחדש את הביטול בכל שנה.

עדיין אין לנו דרך יעילה לחדש את המינוי שלך במקרה של ביטול המינוי. לספק הדוא״ל שלנו, Mandrill, יש איזה מנגנון ידני שאנו מתכננים לייצר עבורו אוטומציה.

עם זאת, באפשרותך לשנות את כתובת הדוא״ל בחשבון שלך, מה שבפועל מחדש לך את המינוי. שירותי דוא״ל רבים מתייחסים אל yourname+1@example.com באותו אופן כמו אל yourname@example.com. לכן עדכון כתובת הדוא״ל שלך לכדי yourname+1@example.com, תאפשר לך להתחיל לשוב ולקבל הודעות תפוגת תוקף. עם Certbot, יש להשתמש:

certbot update_account --email yourname+1@example.com