ACME ažuriranja protokola

Poslednji put ažurirano: | Pregledaj svu dokumentaciju

IETF-standardized ACME protokol, RFC 8555, predstavlja prekretnicu u tome kako Let’s Encrypt funkcioniše.

Krajnje tačke API-a

Trenutno raspolažemo sa sledećim API okruženjem. Molimo Vas da pogledate našu dokumentaciju o razlikama kako bi ste bili u mogućnosti da izvršite poređenje implementacije u skladu sa ACME specifikacijom.

ACME v2 (RFC 8555)

ACME v1 (Zastarelo)

Nove mogućnosti ACME-a kompatibilne sa prethodnim verzijama

S vremena na vreme Let’s Encrypt može implementirati nove funkcionalnosti koje će funkcionisati i biti podržane i u nekim od starijih verzija već postojećih API okruženja. Obično takve funkcionalnosti sa podrškom za prethodne verzije su uvedene u slučajevima kada odlučimo da implementiramo neku funkcionalnost u ACME-u koju nismo implementirali ranije.

Kada je nova funkcionalnost objavljena za već postojeći API, ta funkcionalnost biće jasno navedena u našoj javnoj ACME specifikaciji i neće ugroziti rad pravilno implementiranih klijenata.

Nove verzije ACME-a sa velikim izmenama

Trenutno ne planiramo da uvodimo velike izmene u našoj ACME podršci, ali ukoliko osetimo da je to neophodno da se uradi mi ćemo raditi na tome da obezbedimo laku tranziciju sa dovoljno vremena kao i da o tome komuniciramo unapred u najranijem mogućem roku. Sistem administratori trebaju da održavaju i obezbede mogućnosti da se ažuriranja njihovih ACME klijenata mogu uraditi neometano i na vreme u slučajevima kada je to neophodno.