O Let's Encrypt

Napomena: Engleska verzija je izmenjena od poslednjeg prevoda na Srpski jezik () Pročitaj na Engleskom

Let’s Encrypt je besplatano, automatizovano i otvoreno sertifikaciono telo koji radi u korist javnosti. To je usluga koju pruža Internet Security Research Group (ISRG).

Mi izdajemo ljudima digitalne sertifikate koji su im neophodni kako bi omogućili HTTPS (SSL/TLS) za njihove web stranice, besplatno i na najjedostavniji mogući način. To radimo zato što želimo da stvorimo sigurniji internet koji poštuje svačiju privatnost.

Ključni principi koji stoje iza Let’s Encrypt su:

Imamo stranicu sa više detalja i informacija o tome kako Let’s Encrypt CA funkcioniše.