ISRG celebrates 10 years of helping build a brighter Internet →

Kontakt

Ne pružamo podršku putem elektronske pošte. Ukoliko želite da postavite pitanje molimo Vas da koristite naš forum. Elektronske adrese ispod služe samo za specifične teme opisane ispod.

Odnosi sa javnošću

Email: press@letsencrypt.org

Sponzorstvo

Email: sponsor@letsencrypt.org

Bilten

Za informaciju oko raznoraznih tehničkih biltena, molimo vas da posetite Priključite se.

Bezbednost

Molimo Vas da ne šaljete upite na ovu e-adresu, osim u slučajevima ako imate nedoumica oko bezbednostnih problema vezanih za Let’s Encrypt.

Email: security@letsencrypt.org

Zaštićena komunikacija

Da bi ste bezbedno komunicirali sa našim timom za bezbednost, molimo Vas da koristite naš GPG ključ. Sastoji se od nekoliko potključeva potpisanih mrežnim glavnim ključem. Bilo koja nedavna verzija GnuPG-a podržava ovu vrstu hibridnog ključa. Trenutna struktura ključa je:

pub  rsa4096 2015-11-24 [CE] [expires: 2025-09-25]
   0148 3B31 D8F9 DBA2 5D41 4DAA 718E 9F6D 10EC 230B
uid      [ultimate] ISRG Security Team (letsencrypt.org) <security@letsencrypt.org>
sub  rsa4096 2015-11-24 [E] [expires: 2023-09-25]
sub  rsa4096 2015-11-24 [A] [expires: 2023-09-25]
sub  rsa4096 2015-11-24 [S] [expires: 2023-09-25]

Možete preuzeti GPG Public Key ovde, ili da koristite Vaš omiljeni server.

“Fingerprint” od ključa mora da se podudara sa 0148 3B31 D8F9 DBA2 5D41 4DAA 718E 9F6D 10EC 230B.