Sobre Let's Encrypt

Let’s Encrypt és una autoritat de certificació (CA) gratuïta, automatitzada i oberta, gestionada pel benefici públic. És un servei ofert per Internet Security Research Group (ISRG).

Proveïm a les persones dels certificats necessaris per habilitar HTTPS (SSL/TLS) per als llocs web, gratuïtament, de la manera més amigable que podem. Ho fem perquè volem crear un Web més segur i respectuós amb la privacitat.

Podeu llegir sobre els esdeveniments més recents de l’any descarregant el nostre informe anual.

Els principis clau de Let’s Encrypt són:

Tenim una pàgina amb informació més detallada sobre com funciona la CA de Let’s Encrypt.