lencr.org

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: | ดูเอกสารทั้งหมด

หมายเหตุ: เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษถูกปรับปรุงหลังจากการแปลภาษา () แสดงเป็นภาษาอังกฤษ

lencr.org คืออะไร?

lencr.org เป็นโดเมนที่เล็ท’ส เอ็นคริปต์เป็นเจ้าของ เราใช้โดเมนนี้สำหรับเก็บ OCSP, CRLs, และหนังสือรับรองของผู้แจกจ่าย: URL ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหนังสือรับรอง

เราเคยใช้ URL ที่ยาวกว่านี้ อย่างเช่น http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org/ อย่างไรก็ตาม, เมื่อเราแจกจ่าย หนังสือรับรองใหม่ระดับ root และระดับกลาง ของเรา, เราอยากทำให้มันเล็กที่สุดเท่าที่ทำได้ ทุกๆการเชื่อมต่อ HTTPS บนเว็บ (หลายพันล้านการเชื่อมต่อ ต่อวัน) ต้องส่งสำเนาของหนังสือรับรองไปด้วย, ดังนั้นทุกๆไบต์มีความสำคัญ เราเลือก lencr.org เพราะความเหมือนชื่อของเรา: Let’s ENCRypt เราออกเสียงมันเหมือนกับดินแดนในนิยาย Lancre ในนวนิยายของเทอร์รี่ แพรตเชตต์ Discworld