מגבלת הרשמות לפי IP

תיאור

מנויים יכולים לרשום עד 10 חשבונות לכתובת IP כל 3 שעות. אמורה להתקבל הודעת השגיאה הבאה מלקוח ה־ACME שלך בעת חריגה ממגבלת הרשמות לפי IP:

יותר מדי הרשמות לכתובת ה־IP הזאת: מידע נוסף ב־https://letsencrypt.org/docs/too-many-registrations-for-this-ip/

ה‚הרשמות’ אליהן מתייחסת השגיאה הזאת היא בקשות, שנשלחות מכתובת ה־IP שלך, לרשום חשבון חדש מול ה־API של Let’s Encrypt. שגיאה זו מציינת שלפחות 10 חשבונות כבר נרשמו מכתובת ה־IP הזאת ב־3 השעות האחרונות.

גורמים נפוצים

מנויים שנתקלים במגבלת הרשמות לפי IP בדרך כלל מגיעים לזה עקב שגיאת הגדרות בסביבה שלהם.

הטמעות מחזוריות

היתקלות במגבלת ההרשמות לפי IP כמינוי יחיד היא נדירה במיוחד. כפי הנראה קרה עקב הטמעות חוזרות ונשנות של המערכת או היישום שלך, או שלקוח ה־ACME שלך לא הצליח לאחסן ולהשתמש מחדש בפרטי הגישה שלך או שמערכת הקבצים בה אמורים היו להישמר פרטי הגישה נהרסת בין הטמעות (מכולות, מכונות וירטואליות, שרתי ענן). בעת בדיקת הטמעת המערכת או היישום שלך יש לוודא שהגדרת שלקוח ה־ACME שלך ישתמש בסביבת הכנה להקמה שלנו. מגבלות הקצב לסביבת ההכנה להקמה שלנו גבוהות בהרבה.

יותר מדי חשבונות

ספקי אחסון ומטמיעים גדולים נוספים בדרך כלל מגיעים למגבלת הרישומים לפי IP על ידי ניסיון לבקש חשבון ללקוח. אנו ממליצים למטמיעים גדולים להעדיף לתכנן שימוש בחשבון אחד למגוון לקוחות. בזמן הבדיקות יש לוודא שהגדרת את מימוש ה־ACME להשתמש בסביבת ההכנה להקמה שלנו. מגבלות הקצב לסביבת ההכנה להקמה שלנו גבוהות בהרבה.

בקשת עזרה

במקרה של ספק איך להגדיר את לקוח ה־ACME שלך כדי להשתמש בסביבת ההכנה להקמה שלנו או לקבלת עזרה בניפוי שגיאות, אנו ממליצים לבקש עזרה בפורום הקהילתי שלנו.

בקשת מעקף

מעקפים לא זמינים למגבלת הרשמות לפי IP.