Bli en sponsor

Varför bli en sponsor?

Det är dags för krypterad kommunikation att bli standard på webben och Let’s Encrypt kommer få det att hända. Våra certifikat används för att kryptera tiotals miljoner webbplatser vilket har fått tillväxttakten för HTTPS på webben att fyrdubblas sedan lanseringen fjärde kvartalet 2015.

Detta är stort, och vi vill att du blir en del av detta. Hjälp oss visa vägen till en säker framtid för webben.

Företagssponsring

Platina 350 000 USD/år
300 000 USD/år med tre års förbindelse
Guld 150 000 USD/år
Guld basic 85 000 USD/år
Silver 50 000 USD/år 1000+ anställda
25 000 USD/år 100-999 anställda
10 000 USD/år 1-99 anställda

Om du vill bli en företagssponsor vänligen skicka e-post till sponsor@letsencrypt.org.

Om sponsring inte är ett alternativ för din organisation så överväg gärna att donera valfritt belopp.

Vår organisation

Let’s Encrypt drivs av en icke-vinstdrivande organisation som heter Internet Security Research Group (ISRG). ISRGs uppdrag är att minska finansiella, teknologiska och utbildningsbarriärer för säker kommunikation över internet.

ISRG är ett kaliforniskt allmännyttigt bolag och är undantaget skatt av den amerikanska skattemyndigheten IRS enligt sektion 501(c)(3) av den amerikanska skattelagstiftningen Internal Revenue Code.